Chief Storyteller

STORY PR COMMUNICATIE

Blind wint

De trainerscarrière van Danny Blind liet zich in mijn hoofd altijd mooi vangen in één beeld: een jongen aan de hand van zijn vader. Een lieve, rustige jongen: constructief, helpend, meegaand. Natuurlijk, Danny groeide op en ging op eigen benen staan. Hij pakte de leidende rol als coach van Ajax, maar de voormalige aanvoerder van de Amsterdammers bezweek onder de druk. Als voetballer in staat om zijn team naar grote successen te leiden, als coach niet sterk genoeg voor de hoofdrol. Het is inmiddels alweer tien jaar geleden dat hoofdtrainer Blind zijn ontslag kreeg bij Ajax. Motivatie van zijn toenmalige baas Martin van Geel: “Danny is de juiste persoon, maar niet op de juiste plaats.”

Danny Blind

Danny Blind

Ruim tien jaar in het vak, maar geen Nederlandse toptrainer met zo’n rammelende reputatie als Danny Blind.
Heel eerlijk: veel vertrouwen had ik ook nooit in hem. Te weinig leiderschap, nukkige communicatie. Als eeuwige assistent? Prima. Vindingrijke veldtrainer? Top. Maar geen leider.

Achterdeschermenman.

Tsja. En toen brak de pleuris uit bij de KNVB. Een diepe crisis waarin sterke persoonlijkheden als Gullit, Van Basten, Advocaat en Van Breukelen elkaar zowel binnen de bondsmuren als in het open veld van de media naar hartenlust begonnen te tackelen. Of keihard op de man speelden. De storm die opstak leek een onoverzienbare schade op te leveren en Blind met zijn wankele reputatie weg te blazen. Einde verhaal.

Maar plots gebeurde het. Als het oog in de orkaan keek Blind eens rustig om zich heen, haalde zijn schouders op en vertelde iedereen doodkalm waar het op stond. Hij ook weg bij de KNVB? Nee hoor, hij ging gewoon door met zijn werk. Behalve als zijn leidinggevenden anders beslisten, dan maakte hij natuurlijk plaats. Gullit? Ja, die had hij er graag bij gehad als assistent. Dat had Van Breukelen inderdaad niet zo handig gedaan, had hij Hans ook gezegd. Van Basten? Ja, leuke nieuwe baan voor Marco bij de FIFA. Maar zelf had hij die job nooit aangenomen en het team in de steek gelaten. Maar goed, that’s life. En hij haalde zijn schouders nog maar eens op.

Met stijgende verbazing begon ik Blind te volgen in de real life soap die het Nederlandse voetbal heden ten dage is. De open, transparante en duidelijke manier van communiceren drong direct diep bij me binnen en stelde mijn beeld van Blind radicaal bij. De nieuwe Blind is kwetsbaar én krachtig. Hij is realistisch, geeft inzicht door heldere antwoorden, laat zien waar hij zelf staat en waar hij naartoe wil (het WK in Rusland). En niet onbelangrijk: hij is de enige in de Oranje-soap die laat blijken dat het niet om hem gaat. Denkt men dat het zonder Danny Blind beter gaat? Prima, hij hoort het wel. Eindelijk lijkt Blind los van de hand van zijn vader en zegt hij op grandioze wijze wat hij zelf vindt. Kijk bijvoorbeeld naar het interview na de wedstrijd Zweden – Nederland (zie vanaf 3:50).

Danny Blind is zowaar de enige die soeverein overeind blijft in storm die over de Zeister bossen waait. De man die zich na zijn mislukte hoofdtrainerschap bij Ajax niet te groot voelde om diverse malen als assistent-coach voor anderen te werken. Danny Blind is dienend leiderschap in de praktijk.

Een bekende anekdote over Van Basten luidt dat hij na wedstrijden zijn tas liet dragen door zijn vrouw. Blind draagt tassen voor anderen en zet het teambelang voorop. En vanuit zijn rol als bondscoach communiceert hij nu krachtig met een eigen stem. Zowel intern als naar buiten. Daarmee is Danny eindelijk de juiste persoon op de juiste plaats. Blind moet blijven. Op naar Rusland.

Deze column is geschreven voor Nederlands MediaNieuws en is daar eerder gepubliceerd.

Ralf Bodelier

In de serie leiders over storytelling:

“Vooruitgang dát is het verhaal”

Vertellen + leiden = verleiden. Medewerkers, media, consumenten. Ze willen best in beweging komen, als ze daartoe worden verleid. Hoe zetten leiders verhalen in om daadwerkelijk effectief te leiden? Hoe gebruiken zij storytelling om mensen in beweging te krijgen en vertrouwen te creëren? In deel 9 van deze serie interviews met leiders het verhaal van Ralf Bodelier (55), gezicht van World’s Best News Nederland.

Ralf Bodelier

Ralf Bodelier

Hollywood-legende en storycoach Robert McKee signaleert dat veel bedrijven lijden aan ‘negafobia’: de angst voor het negatieve. Terwijl het leven, net als een goed verhaal, altijd bestaat uit hoogte- én dieptepunten. Volgens McKee is het de taak van de leider om de organisatie de spiegel van de realiteit voor te houden. En het zogenaamde ‘negatieve’ te gebruiken als brandstof voor een geloofwaardig verhaal.
Waar het bedrijfsleven vaak door een roze bril kijkt in hun communicatie, lijken de media juist te lijden aan een allergie voor ‘positief nieuws’, constateert Hans Rosling, de Zweedse arts en professor die bekendheid verwierf met zijn optimistische gezondheidsstatistieken. Volgens Rosling zijn de media niet te vertrouwen en geven de verhalen die ze brengen een vertekend beeld van de werkelijkheid. Te negatief.

Niet zo somber
Ralf Bodelier wil als hoofd van het dit jaar gestarte World’s Best News evenwicht brengen in die twee tegenpolen en een gebalanceerd geluid laten horen.  “We zijn veel te somber. Wereldwijd leiden steeds meer mensen een fatsoenlijk bestaan. Honger, armoede, besmettelijke ziektes, geweld en corruptie: het loopt allemaal terug. Het moet ons alleen nog worden verteld. Dat is belangrijk, want de statistieken bewijzen dat veel mensen zich afwenden van de media, omdat ze geen perspectief meer zien. En jongeren vertrouwen media helemaal niet meer. Een zorgelijke ontwikkeling.”

Lange termijn
Balans betekent voor Ralf geen ongebreideld optimisme, ook het slechte nieuws wordt niet geschuwd. “Natuurlijk laten we zien wat er gebeurt: oorlog, armoede sterfte. Maar we geven er ook context bij. Ja, we hebben te maken met oorlogen, maar er zijn momenteel veel minder gewapende conflicten dan enkele decennia terug. Ja, er is armoede in de wereld, maar die nam de afgelopen vijftig jaar sneller af dan in de vijfhonderd jaren daarvoor. Dat is belangrijke informatie voor nieuwsconsumenten, maar deze lange termijn ontwikkelingen sneuvelen in het dagelijks nieuws. Met World’s Best News willen we die context schetsen en mogelijke oplossingen aandragen.”

Persoonlijke verandering
De werkwijze van de media is Ralf meer dan bekend. Als voormalig journalist en docent aan de Hogeschool voor Journalistiek kent hij de mores. “Ik heb mijn hele leven geschreven. En altijd was ik kritisch, gericht op incidenten. Zoals bijna alle journalisten. Dat is logisch, maar persoonlijk ben ik de laatste tijd veranderd. Ik vind dat die zaken nog steeds moet benoemen, maar dat ik ook een taak heb om perspectief te geven.”
De vrije rol al journalist verruilde hij voor de leidende bij World’s Best News. “Met dat leiderschap committeer ik me ook aan het verhaal van World’s Best News. Omdat ik erin geloof en omdat ik me als leider verantwoordelijkheid voel om dat verhaal te vertellen. Dat is weleens wennen, want van nature ben ik gewend om ook mijn eigen verhalen te bekritiseren. Nu is mijn opdracht om als gezicht van World’s Best News een consistent geluid te laten horen. Vaak richting journalisten, ik ben aan de andere kant van de microfoon beland.”

Data als ingrediënt
Als leider is geloofwaardigheid voor Ralf een van de belangrijkste ingrediënt van zijn verhaal. “Daarom onderbouwen we al onze onderwerpen met feiten en cijfers. Daarvoor gebruiken we de onderzoeken en gegevens van gerenommeerde organisaties zoals de VN, Unicef en klimaatpanel IPCC. Deze data vormen de bouwstenen; door ze met elkaar te verbinden, causale verbanden te leggen en context te schetsen, vertellen we ons verhaal van de vooruitgang. Dan wordt het complete beeld zichtbaar.”

Hollywood-legende Robert McKee zal erkennen dat deze aanpak geen fictie is. Sterker: World’s Best News past zijn advies toe: Storify your data.

Ralf Bodelier is Head of World’s Best News Nederland. Daarvoor was hij onder meer Editor in Chief Wereldpodium, journalist en docent aan onder meer de Erasmus Universiteit en Fontys Hogeschool.

Dit is deel 9 van een serie interviews over storytelling met leiders.

Goed nieuws

Oorlog, ongelukken en aanslagen. Dat is nieuws. Terecht. Als nieuwsconsument wil ik weten wat er speelt op de wereld. Tegelijkertijd vormen de media een schijnwerper die deze gebeurtenissen uitlicht, wat zich daarnaast afspeelt op het wereldtoneel blijft onzichtbaar. Het gevolg: we worden dagelijks overspoeld met nieuwsfeiten die onze angsten voeden. Zo zijn we momenteel collectief bang voor terroristische aanslagen. Het nieuws trekt ons in de cynische cirkel van de angst. Dat is logisch en begrijpelijk, maar het verlamt en het beperkte beeld geeft ons een vertekend beeld van de wereld waarin we leven.

logo-The-worlds-best-news_HR
Begin dit jaar werd World’s Best News gelanceerd: een initiatief dat Nederlanders beter wil informeren over de structurele vooruitgang in de wereld. Een soort ‘goednieuwskrant’? Wie zit daar op te wachten? Dat blijkt mee te vallen: er is veel belangstelling. Zowel van media als nieuwsconsumenten. De aanpak, timing en behoefte in de samenleving lijken bij elkaar te komen voor dit opvallende medium. World’s Best News probeert niet op een ludieke manier ‘goed nieuws’ te brengen, maar komt met echt nieuws dat zij onderbouwt met data. Waarbij de positieve invalshoek vooral zit in de context die het geeft bij bestaande nieuwsfeiten. Het ‘slechte nieuws’ wordt niet geschuwd. Media blijken gevoelig voor deze aanpak: zij zien in hun oplage- en kijkcijfers dat het publiek afhaakt door de stroom van negatieve berichtgeving. En uit onderzoeken blijkt dat kijkers en lezers steeds meer behoefte hebben aan duiding, context en het benoemen van zaken die wel goed gaan.

World’s Best News heeft de feiten aan haar zijde. Uit onderzoek dat de organisatie in januari 2016 liet uitvoeren, bleek dat slechts 9 procent van de Nederlanders weet dat de veiligheid in de wereld de afgelopen tien jaar is toegenomen en maar 18 procent is op de hoogte dat armoede in die periode afnam. En terwijl de wereld in brand lijkt te staan, laten de cijfers van diverse organisaties zien dat ons beeld niet klopt met de werkelijkheid. Waren er bijvoorbeeld rond 1990 wereldwijd nog 26 gewapende conflicten, in 2016 zijn dit er nog elf.

De constructieve, journalistieke aanpak van World’s Best News verdient een kans en mag niet worden weggezet als idealistisch hobbyisme. De datagedreven werkwijze biedt journalisten aanknopingspunten om hun verhalen te verbreden. Mooi is ook dat World’s Best News niet voor eigen parochie wil publiceren, maar juist de traditionele media wil beïnvloeden om deze verhalen te vertellen. Waarbij journalisten nog steeds berichten over een vliegtuigongeluk, maar er ook bij vertellen dat vliegen in de afgelopen decennia vele malen veiliger is geworden.

Een breder beeld, een completer verhaal. Het lijkt in ieder geval enig medicijn tegen een ziek wereldbeeld, afnemende mediaconsumptie en toenemende angst. Diverse hoofdredacteuren van Nederlandse media zijn inmiddels in gesprek met World’s Best Nieuws. Dat is alvast goed nieuws.

Dit blog is geschreven voor Nederlands Medianieuws en is daar eerder gepubliceerd.

Mischa Voogt

In de serie leiders over storytelling:

“Leiderschap en moederschap zijn prima te combineren”

Vertellen + leiden = verleiden. Medewerkers, klanten, kandidaten. Ze willen best in beweging komen, als ze daartoe worden verleid. Hoe zetten leiders verhalen in om daadwerkelijk effectief te leiden? Hoe gebruiken zij storytelling om management en medewerkers in beweging te krijgen en vertrouwen te creëren? In deel 8 van deze serie interviews met leiders het verhaal van Mischa Voogt (41), managing director van Michael Page Nederland.

Mischa Voogt

Mischa Voogt

Mischa en haar man werken beiden aan de top. Ze hebben twee dochters, van 8 en 6. Mischa krijgt wekelijks vragen over de wijze waarop zij haar leidende rol in het bedrijfsleven combineert met haar gezinsleven. Haar man krijgt ook weleens een vraag: wat hij ervan vindt dat zijn vrouw zoveel werkt?

‘De discussie over de rol van vrouwen in de top is in Nederland nog steeds hopeloos ouderwets’, zegt Mischa met een glimlach. ‘Eigenlijk best gek, want met andere zaken lopen we juist voorop. Denk aan de flexibilisering van arbeidsvoorwaarden. Maar het gesprek over vrouwen die een glanzende carrière én een gelukkig gezinsleven nastreven, wordt nog langs oude lijnen gevoerd. Althans in ons land. In het buitenland krijg ik hier veel minder vragen over.’

Vervelend al die vragen? Zo ervaart Mischa het niet. ‘Het is een onderwerp dat leeft. Voor mezelf speelt het niet zo, het maakt mij niet uit of een leider man of vrouw is. Maar het komt op mijn pad, omdat ik blijkbaar een voorbeeld ben van een vrouwelijke leider. Ik vind het mooi om die verantwoordelijkheid te nemen en te laten zien dat het heel normaal is. Wanneer er vraag naar is, wil ik daar graag over vertellen.’

Keuzes
Die vraag is er. Zowel van de buitenwereld (media) als de binnenwereld (vrouwelijke collega’s). ‘Journalisten weten me te vinden en ook vrouwen in mijn omgeving vragen vaak mijn advies’, vertelt Mischa. ‘Dan leg ik uit dat het een kwestie is van organisatie. Mijn kinderen gaan drie dagen per week naar de opvang en mijn man en ik hebben wekelijks twee dagen een meisje in huis. Dan spreken de kinderen af met vriendjes van school.’
Door scherpe keuzes te maken, heeft Mischa zelf voldoende tijd voor haar kinderen. ‘Veel werkende vaders en moeders komen klem te zitten. Dat snap ik. Meestal is de oorzaak dat werk en privé continu door elkaar lopen. Dan loop je leeg. Ik concentreer me of op mijn werk, of op mijn gezin. De consequenties van mijn werk zijn dat ik minder tijd heb, maar ook dat ik goed verdien. Dat stelt me in staat om veel hulp in te kopen. Zo besteed ik vrijwel al mijn tijd buiten het werk aan mijn gezin en gaan wij bijvoorbeeld vaak op vakantie.’

Luisteren en vertellen
Leiderschap betekent voor Mischa: mensen meenemen. ‘Aan de top van een bedrijf denk je samen een strategie uit. Die strategie werkt alleen wanneer je in staat bent om management, medewerkers en bijvoorbeeld klanten of media mee te krijgen. Dat gebeurt als zij door jou een inzicht krijgen, in je geloven of je op zijn minst kunnen volgen. Hierbij heb je als leider altijd een goed verhaal nodig. Sommigen snappen zo’n verhaal heel snel en gaan er op hun eigen manier mee aan de slag. Anderen moet je dit verhaal juist vaak vertellen. Dat is allebei prima. Zolang je als leider maar blijft luisteren en vertellen, afhankelijk van de behoefte van je publiek.’

Kwetsbaar en persoonlijk
Mischa stelt zich daarbij kwetsbaar en persoonlijk op. ‘Ik ben heel direct en dichtbij. Zo geef ik vaak persoonlijke voorbeelden of vertel ik anekdotes uit mijn eigen leven. En dan niet alleen de succesverhalen, maar juist de momenten dat ik de mist in ging. Bijvoorbeeld over mijn eerste collega aan wie ik leiding gaf. Iemand met een totaal andere manier van werken en een hele andere persoonlijkheid. In het begin probeerde ik haar te leren om haar stijl van werken aan te passen aan die van mij, maar dat werkte niet. Uiteindelijk zag ik in dat ik mijn wijze van leidinggeven moest aanpassen aan haar manier van werken. Werkte als een trein. Omdat ik me kwetsbaar opstel en open ben, komen collega’s makkelijk naar me toe met hun verhalen. Zo hoor ik wat er speelt en kan ik waar nodig adviseren of bijsturen.’

Moderne mannen en vrouwen
Hoewel Nederland in haar ogen flink achterloopt als het gaat om vrouwen in de top, verwacht Mischa de komende jaren verandering en verbetering. ‘Ik zie nu nog een grote sociale druk op vrouwen wanneer zij veel willen werken. Dat kan anders: het is belangrijk dat de Nederlandse maatschappij meer wordt ingericht op moderne mannen en vrouwen die werk en zorg combineren. Nieuwe, flexibele en digitale manieren van werken gaan hierbij helpen. En vrouwen kunnen zelf soms meer lef tonen en het gewoon gaan doen. Denk niet op korte maar op lange termijn, betaal wat meer aan kinderopvang en blijf ook werken aan je carrière. Dat betaalt zich uit; niet alleen in geld maar vooral in persoonlijke ontwikkeling. Zo bijzonder is het niet wat ik doe. Wat mij betreft is dit een achterhaalde discussie wanneer mijn dochters volwassen zijn.’

Mischa Voogt is managing director van Michael Page Nederland.

Dit is deel 8 in een serie interviews over storytelling met leiders.

 

Ander verhaal

Bij de grote organisaties in Nederland krijgen medewerkers al jaren het ene na het andere veranderverhaal te horen. Nu ja, ieder hoofdstuk in het grote reorganisatieboek wordt door minder medewerkers aangehoord, want na iedere ronde sneuvelt tussen de tien en dertig procent.

De corporate reuzen waar duizenden tot tienduizenden hun dagelijks brood verdienen, moeten afslanken. Klanten willen niet meer betalen voor onnodig overleg, managers die je kunt missen en kantoren als kastelen. Ze willen snel, transparant en goedkoop worden geholpen. Drie voorwaarden waar grote bedrijven buitengewoon lastig aan kunnen voldoen. Niet eens omdat ze niet willen, maar omdat het vrijwel onmogelijk is door de historische lasten en verplichtingen die ze met zich meezeulen. Van huurovereenkomsten tot cao-verplichtingen en van vaste contracten tot ict-systemen uit de oudheid.

Met de moed der wanhoop, of met frisse moed – afhankelijk van de gemoedstoestand – gaan bestuurders van corporate organisaties na afloop van de ene regelrecht de volgende reorganisatie in. Ondertussen blijft de winkel open en moeten medewerkers die zojuist weer een bataljon collega’s hebben uitgezwaaid, worden gemotiveerd om met minder mensen meer te doen. Liefst beter. En sneller.

Om de kantoorkudde die voorlopig mag blijven enige houvast in te geven, grijpt men vaak naar het veranderverhaal. Op zichzelf prima om via de vorm van een verhaal context, visie en richting te geven in de harde, onzekere en onoverzichtelijke wereld waarin de krimpende corporate zich momenteel bevindt. Helaas is het veranderverhaal in de praktijk vaak niet meer dan hetzelfde liedje: we pakken het probleem aan, we hebben de zaak nu op orde en voor de medewerkers die blijven zijn er volop kansen! Aan het werk, het wordt alleen maar beter!

Helaas. Noch de medewerkers, noch de media die de reorganisaties verslaan, geloven dit verhaal. Om de simpele reden dat het niet waar is. Startups schieten de corporate tankers aan alle kanten voorbij – hun klanten op een specifiek gebied snel en simpel bedienend. Ze steken de draak met het veranderverhaal dat alle geloofwaardigheid en waarachtigheid mist.

Wat te doen?

Tijd voor een ander verhaal.

Een geloofwaardig geluid. Bekwame bestuurders weten namelijk best waar het heen gaat met de corporate organisatie. Zeker, deze blijft zijn waarde behouden voor een grote groep klanten. Maar de organisatie wordt onmiskenbaar kleiner. Veel kleiner. Dat is niet erg. Integendeel, juist dát biedt kansen. Om flexibeler te worden. Persoonlijker te zijn. Bureaucratie te begraven. Tegelijkertijd zullen de startups van vandaag de komende jaren juist groeien. Zo ontstaat een nieuw evenwicht op een markt met meer partijen, van diverse grootte, maar zonder de megaconcerns.

Het afgelopen jaar alleen al zijn door het Nederlandse grootbedrijf tussen de 15.000 en 20.000 banen geschrapt. Wie er nu nog werkt, kijkt dus het beste goed om zich heen. En wie er leiding geeft, vertelt het liefst eerlijk dat komende jaren nog meer reductierondes volgen.

We gaan veranderen, dat is zeker. Niet zoals medewerkers en media nu wordt voorgespiegeld. Het is een ander verhaal.

Dit blog is geschreven voor Nederlands MediaNieuws en MarketingTribune en is daar eerder gepubliceerd.

Wieger Wagenaar

In de serie leiders over storytelling:

“Tijd voor nieuwe leiders, met een eigen verhaal”

Vertellen + leiden = verleiden. Medewerkers, klanten, consumenten. Ze willen best in beweging komen, als ze daartoe worden verleid. Hoe zetten leiders verhalen in om daadwerkelijk effectief te leiden? Hoe gebruiken zij storytelling om management en medewerkers in beweging te krijgen en vertrouwen te creëren? In deel 7 van deze serie interviews met leiders het verhaal van Wieger Wagenaar (52), eigenaar van leiderschapsbureau BeWone en voormalig CFO van de Turkse verzekeraar Eureko Sigorta.

Wieger Wagenaar

Wieger Wagenaar

Gevoel als belangrijkste kompas in een rationele, zakelijke omgeving. Wieger Wagenaar voer er zijn hele carrière op. Met succes. Hij werkte onder meer tientallen jaren voor verzekeraars: organisaties waar rapportages, ratio en zekerheid de boventoon voeren. ‘In zo’n omgeving is het niet voldoende om te zeggen: “Gevoelsmatig is dit de beste beslissing”’, zegt Wieger met een lach. ‘Dus leverde ik de gevraagde onderzoeken, spreadsheets en plannen. Al die feitelijke documenten kloppen, maar ze zijn niet waar. Het verhaal daar achter, onder en boven: daar gaat het om. Dat is de waarheid en daar hoort emotie bij.’

Tegenspraak
Wieger zag het als zijn taak als leider om dat verhaal te vertellen. Keer op keer. Zijn afwijkende manier van leidinggeven werd geaccepteerd, omdat hij volkomen zichzelf was. En omdat het werkte: zijn teams bleken gemotiveerd en presteerden top. ‘Ik laat altijd zien wie ik ben, wat ik vind en voel’, legt Wieger uit. ‘Zo straal je een bepaalde energie uit die mensen aantrekt of juist afstoot. Dan trek je als vanzelf de juiste mensen aan en bouw je op een natuurlijke wijze een krachtig team.’
En dat betekent geenszins een team van gelijkgestemden.  ‘Als het goed is, ben je in staat om zoveel ruimte te geven dat je juist talenten met andere, complementaire kwaliteiten aantrekt. Dat is belangrijk, want goede leiders organiseren  hun eigen tegenspraak. Een klimaat waarin medewerkers durven vragen en zeggen wat zij vinden. Als dat lukt word je beter en bereik je mooie resultaten, meestal met grote snelheid.’

Pizza-avond
Wieger vond het vaak lastig om te sturen op gevoel in een omgeving waarin vooral werd gerekend achter het stuur. ‘Veel collega’s konden niets met mijn managementstijl. Zij ervoeren dat als te los, maar veel controle is slechts schijn. Mijn leidinggevenden snapten mij ook niet altijd, maar ik had het geluk dat zij mij vertrouwden en mij mijn gang lieten gaan.’
Het vertrouwen dat hij kreeg, gaf Wieger zelf in ruime mate weg. ‘Het belangrijkste is dat je echt contact maakt’, legt hij uit. ‘Heb oprechte aandacht voor je team en zie ze als collega’s. Kijk, onder de reguliere vergaderingen kom je niet uit. Maar de informele sessie, pizza-avonden en gesprekken in de wandelgangen, leerden mij als leidinggevende veel meer.’
Wieger organiseerde daarom meetings buiten het formele circuit. ‘Daarmee creëerde ik situaties waarin collega’s kwetsbaar durfden te zijn. Open. Dan komt er ineens van alles op tafel en leer je elkaar kennen. Plots wordt duidelijk wat belangrijk is. Voorbij de waan van de dag. Als je dat deelt en elkaar vertrouwt, is het eenvoudig om een organisatie samen beter te maken. Het grappige is dat veel managers het maken van tijd voor je medewerkers verwarren met tijdverspilling. Zij vinden rondlopen op een afdeling of een sessie zonder agenda zonde van hun kostbare tijd, maar het levert juist veel op als je tijd en aandacht investeert in je mensen. Zij doen het werk en hebben daar ook motivatie en richting voor nodig. Het is cruciaal dat ze het ook voor jou als leider willen doen, anders ben je nergens.’

Persoonlijk
Tijdens officiële medewerkersbijeenkomsten liet Wieger de inhoud van het gesprek vooral bepalen door zijn collega’s. ‘Ik bereidde bijna niets voor’, zegt hij. ‘Natuurlijk had ik mijn verhaal, maar dat vertelde ik bij wijze van spreken iedere dag. En ik zorgde altijd voor een presentatie met beelden die mijn verhaal illustreerden. Afhankelijk van de vragen uit de zaal pakte ik dan een passende illustratie erbij en vertelde dat deel van het verhaal waaraan behoefte was.’
Het persoonlijke was daarbij nooit ver weg. Wieger: ‘Zo organiseerde ik een bijeenkomst om mijn 100-dagen plan over de koers te presenteren voor het team. Eerst een presentatie en dan gezamenlijk wat leuks doen. De avond daarvoor vertelde mijn vrouw dat ze onze relatie wilde beëindigen. Ik ben de volgende dag naar de bijeenkomst gegaan en heb dit gedeeld. Zo van: “Jongens, ik ben niet in de stemming voor een presentatie en gesprek nu, want mijn vrouw heeft gezegd dat ze wil vertrekken. Gaan jullie samen die leuke activiteit doen, ik ga nu naar huis.” De collega’s reageerden daar goed op. Later merkte ik dat deze gebeurtenis een enorme impact had op mijn team. Collega’s zien dat jij ook een mens bent, daardoor kom je dichtbij. Een stimulans voor de werkrelaties en de resultaten. Met mijn vrouw en mij is het overigens helemaal goed gekomen.’

Gevoel
Na zijn carrière bij verzekeraars in binnen- en buitenland besloot Wieger om voor zichzelf te beginnen en richtte hij BeWone op. ‘BeWone geeft me de mogelijkheid om mijn eigen verhaal te vertellen. Ik leer leidinggevenden te managen vanuit hun gevoel. Door verantwoordelijkheid te nemen en los te laten. Ik heb namelijk sterk de overtuiging dat deze tijd vraagt om ‘nieuwe leiders’. Leiders die persoonlijk zijn en in hun gedrag het voorbeeld vormen voor degenen aan wie zij leiding geven. Leiders die een eerlijk verhaal vertellen. Ook over zichzelf. Als dat gebeurt, worden medewerkers in organisaties meer integer, effectiever en fitter. Want goed voorbeeld doet volgen. En wie echt is en dat durft te laten zien, heeft geen trucjes nodig. Zelf heb ik nog nooit een managementboek gelezen. Niet nodig, want zo’n verhaal mist meestal de essentie: dat waar het om gaat.’

Wieger Wagenaar is eigenaar van BeWone. Daarvoor was hij onder meer CFO bij de Turkse verzekeraar Eureko Sigorta en bekleedde hij diverse directiefuncties binnen Achmea.

Dit is deel 7 in een serie interviews over storytelling met leiders.

Spookschrijver

Een scherpe geest met een botte pen schrijft zijn verhalen zelf. Authentiek. En onleesbaar.

Authenticiteit is soms mooi, maar vaker ruis en rommel. Helaas heerst het misverstand dat een verhaal alleen ‘echt’ is als degene die het vertelt het ook zelf heeft opgeschreven. Een blog van een ceo of ondernemer? Als ze het maar zelf doen! De realiteit: dat doen ze niet. En daar hebben ze goede redenen voor: te weinig tijd en onvoldoende affiniteit met schrijven.

Zo blijft hun visie verborgen, terwijl bijvoorbeeld medewerkers en media tegelijkertijd steeds meer willen weten van de persoonlijkheid van haar leiders. Wie zijn zij? Wat drijft hen? Kan ik ze geloven? Bekwame bestuurders en excellente entrepreneurs snappen dat. Zij vertellen hun verhaal en laten dit optekenen. Hoe? Door iemand met schrijfkwaliteiten toe te laten in hun belevingswereld. Een ghostwriter, in de meest letterlijke Nederlandse vertaling: spookschrijver.

Eng? Mogelijk. Een goede ghostwriter tikt nooit klakkeloos op wat uit de mond van de leider rolt. Hij leest tussen de regels, luistert naar de pauzes en vraagt door waar alle andere onderdanen stoppen. Hij kruipt als het ware onder de huid van degene die hij een stem geeft. Een eigen stem die dichter bij de waarheid ligt dan de leider zelf kan bewerkstelligen. Zodat deze bij nalezing de tekst denkt: dit heb ik niet zo gezegd, maar het is precies wat ik bedoel.

Een spookschrijver sluipt in het hoofd van de man of vrouw die hij woorden geeft. Barack Obama noemde zijn vroegere speechschrijver Jon Favreau zelfs zijn gedachtelezer. Favreau kende de president als persoon. En liet dat doorklinken in zijn speeches. Zo creëer je als leider niet alleen een persoonlijk, maar ook een consistent geluid. Want hoe goed een schrijver ook is, de leider die steeds een ander neemt, klinkt telkens iets anders.
Favreau en Obama pasten ook een andere storytelling-wet toe: kom met een geloofwaardig verhaal door ook negatieve punten te benoemen. Dat deden ze slim. Door zelf kritiekpunten op Obama’s strategie op te werpen. En die vervolgens punt voor punt te ontmaskeren met het eigen verhaal.

Hoewel spookschrijver een aardige en directe vertaling is voor ghostwriter, vind ik schaduwschrijver mooier en adequater. Bestuurders, ondernemers en leiders moeten in de steeds snellere wereld van meningen hun verhaal vaker en krachtiger vertellen. Een vaste schrijver die hen volgt als een schaduw is daarbij onmisbaar. Iemand met wie ze een langdurige relatie aangaan. Een schrijver die hen uitdaagt en helpt om het ware verhaal te vertellen. Ook als dit tegen alle protocollen en beleidsregels indruist. De holle statements gelooft het publiek toch allang niet meer.

Is een schaduwschrijver daarmee onmisbaar voor alle toppers? Nee. Die paar procent die niet alleen een scherpe visie, maar ook een scherpe pen heeft, kan het zelf. Graag.

Voor de rest geldt: zoek je schaduw.

Dit blog is geschreven voor Nederlands MediaNieuws en Marketing Tribune en is daar eerder gepubliceerd.

Roeland Monasch

In de serie leiders over storytelling:

‘Mijn verhalen schrijf ik van me af’

Vertellen + leiden = verleiden. Medewerkers, klanten, burgers. Ze willen best in beweging komen, als ze daartoe worden verleid. Hoe zetten leiders verhalen in om daadwerkelijk effectief te leiden? Hoe gebruiken zij storytelling om management en medewerkers in beweging te krijgen en vertrouwen te creëren? In deel 6 van deze serie interviews met leiders het verhaal van Roeland Monasch (50), CEO van Aflatoun International en voormalig Unicef-directeur in Sierra Leone.

Roeland Monasch

Roeland Monasch

Drie dagen?

De president van Sierra Leone keek hem aan, de minister van Volksgezondheid schudde het hoofd en de collega van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) draaide op zijn stoel. Het halve kabinet van Sierra Leone had zich in het kleine kamertje gepropt. De ebola-crisis moest een halt worden toegeroepen, maar hoe? Sinds de president in juli 2014 de noodtoestand had uitgeroepen, verliet het internationaal personeel van vrijwel alle hulporganisaties het land. Alleen Unicef en Artsen zonder Grenzen bleven volledig actief. En nu stelde Unicef-directeur Roeland Monasch voor om het land in september drie dagen lam te leggen. Wist hij wel wat dat betekende voor de economie van het land? Voor de burgers?
De Unicef-directeur knikte. En hield vol: het land drie dagen op slot en naar de bevolking toe. De mensen vertellen, voorlichten hoe ze de ziekte kunnen bestrijden en vooral: voorkomen. De president keek de kamer rond. Waren er alternatieven? Andere ideeën?  Niemand sprak.
De president zuchtte. ‘Akkoord. Alle inwoners krijgen drie dagen huisarrest. Maar als deze driedaagse campagne mislukt, hebben enkele aanwezigen in deze ruimte een probleem.’ En hij wierp een veelbetekenende blik op Roeland Monasch.

Vuist
‘Als het mis was gegaan met die campagne had ik een groot probleem gehad’, lacht Roeland. ‘Maar ik wist dat we op dat moment iets moesten doen. Eigenlijk had ik al veel eerder met mijn vuist op tafel moeten slaan. Maar goed, blijkbaar was dit het moment.’ En zo gingen in september 2014 vijfduizend teams naar de dorpen en steden om met de inwoners te praten en zeep uit te delen. Ieder team bestond uit een gezondheidswerker, een lokale, vertrouwde oudere inwoner en een jongere. Roeland: ‘Zij hebben letterlijk het ebola-verhaal verteld aan de burgers: wat is ebola en hoe voorkom je dat je het krijgt?’

Twijfel
Een natuurlijke leider vindt Roeland zichzelf niet. ‘Ik ben iemand die ruimte maakt voor anderen, het beste uit mensen haalt, hun sterke kanten aanspreekt. In veel organisaties gebeurt dat niet, omdat met name middenmanagement stuurt op de zwakke kanten van medewerkers. Vaak uit onmacht, omdat ze twijfelen aan hun eigen kwaliteiten.’
Twijfel is ook Roeland niet vreemd. ‘Ik dacht vroeger dat anderen het beter konden. Meer wisten. Dat leerde ik af in Sierra Leone. Op een gegeven moment was ik ongeveer de enige diplomaat die gedurende de complete ebola-crisis in het land zat. Bij de start had ik 1,5 miljoen dollar budget, dat liep uiteindelijk op tot 100 miljoen. Ik was het meest ervaren, sindsdien vaar ik op mijn eigen oordeel.’
Hij bleek in staat hulpverleners te activeren onder moeilijke omstandigheden. Roeland: ‘VN-medewerkers die achter hun bureau zaten, mobiliseerde ik de dorpen in te gaan. We bestreden niet alleen ebola, maar ook angst. Natuurlijk was ik in het begin bang voor besmetting. Maar als je geen besmette mensen aanraakt, kan er niets gebeuren. Dat idee bracht ik over op het team, veelal lokaal personeel. Voor die Sierra Leonezen was dat lastig, vooral vanwege de reacties uit hun omgeving. Buren. Familieleden. Acht teamleden moesten drie weken in quarantaine wegens besmettingsgevaar. Zelfs hun gezinsleden wilden hen niet meer zien. Maar ze gingen door, geloofden in ons verhaal en speelden een belangrijke rol in de bestrijding van de ebola-crisis.’

Verhalen verwerken
Roeland zat voor Unicef ook onder meer in Zimbabwe, Georgië en New York. Om zijn periode als VN-diplomaat in Zimbabwe (2004 tot en met 2009) te verwerken, schreef hij een boek: De Ommekeer. ‘In die periode kregen in Zimbabwe 100.000 inwoners cholera, liep het politieke geweld dramatisch uit de hand en kampte het land met hyperinflatie: de hoogste sinds de jaren dertig. Vijf directe collega’s overleden, onder meer aan Aids. Ik was 43 en fungeerde in een totaal ontwricht land als een soort schaduwminister van Volksgezondheid, Onderwijs en Sociale Zaken. Namens Unicef kochten wij vrijwel alles in om de nood van de bevolking te lenigen. Anti-Aids medicijnen, schoolboeken, opvang van weeskinderen, zelfs chemicaliën voor het nationale rioleringsbedrijf. Als de onderwijzers staakten, zat ik te onderhandelen met de vakbonden. Politieke moorden en geweld maakten het nog ingewikkelder. Ik regelde safe houses waar ik gevluchte mensen onderbracht. Het was een chaos. Die tijd heb ik letterlijk van me afgeschreven in mijn boek. Toen het verhaal op papier stond, was het klaar voor mij. Tegenwoordig gebruik ik Facebook om mijn verhalen te delen.’

Aflatoun International
Na zijn omzwervingen over de wereld was het even wennen om weer in Nederland te zijn, maar voor Aflatoun blijft hij internationaal actief. Roeland: ‘In de vele landen waar ik werkte, merkte ik dat sociale en financiële vaardigheden cruciaal zijn voor kinderen om succesvol te worden. Met de programma’s van Aflatoun International leren we kinderen spelenderwijs met geld omgaan. Zodat de kinderen van nu als generatie weer een stap verder komen dan hun ouders voor hen. Dat verhaal ga ik de komende jaren uitdragen met mijn team.’

Roeland Monasch is  CEO van Aflatoun International. Daarvoor was hij onder meer directeur voor Unicef in Sierra Leone waar hij verantwoordelijk was voor de coördinatie van ebola-crisis . Daarvoor zat hij voor Unicef onder meer in Georgië, Zimbabwe en New York.

Dit is deel 6 van een serie interviews over storytelling met leiders.

Gerard van Olphen

In de serie leiders over storytelling:

‘Banken moeten meer uitleggen aan hun klanten’

Vertellen + leiden = verleiden. Medewerkers, klanten, burgers. Ze willen best in beweging komen, als ze daartoe worden verleid. Hoe zetten leiders verhalen in om daadwerkelijk effectief te leiden? Hoe gebruiken zij storytelling om management en medewerkers in beweging te krijgen en vertrouwen te creëren? In deel 5 van deze serie interviews met leiders het verhaal van Gerard van Olphen (53), voormalig CEO van het genationaliseerde SNS Reaal.

Gerard van Olphen

Gerard van Olphen

‘Vandaag gaan we het hebben over topinkomens.’

De docent start zijn presentatie en haar vader kijkt haar aan vanaf het grote scherm in de collegezaal. Ze zucht en zakt wat dieper weg in de collegebank, staart voor zich uit, ontwijkt blikken van medestudenten. Haar vader. Die de helft van zijn salaris inleverde om uit naam van de Staat het noodlijdende SNS Reaal door een crisis te leiden. Sindsdien wordt hij weggezet als graaier, wil de buurvrouw in het dorp niet meer bridgen met haar moeder en krijgt zij vragen van vrienden.

Gerard van Olphen, de man met een liefde voor metaforen, was er zelf een geworden.

‘Tsja, de impact van mijn overstap van Achmea naar het genationaliseerde SNS Reaal in 2013 was groter dan ik had verwacht. Vooral voor mijn omgeving’, geeft Gerard toe. ‘De maatschappelijke verontwaardiging ten opzichte van de financiële sector begrijp ik goed. Die is terecht. En iedereen mag mij daar ook op aanspreken. En op afrekenen. Helaas gebeurt dat bijna nooit. Zelf hoorde ik weinig, maar de mensen in mijn omgeving des te meer. Zo gaat dat.’

Metaforen
Maar goed, metaforen dus. Gerard: ‘Storytelling en gebruik van metaforen speelden een belangrijke rol bij SNS Reaal. Na mijn start bedachten we een nieuwe strategie. Deels een analytische exercitie, maar iedere strategie is een verhaal. Als je wilt veranderen, moet een strategie betekenis hebben, zodat medewerkers en klanten  voelen welke normen en waarden je hanteert. Een van die normen voor SNS Reaal is ‘normaal’. Ik wilde terug naar de wortels van de organisatie: een bank in de regio voor gewone mensen en kleine zelfstandigen. En ja, sommige financiële zaken zijn complex. Het is je taak als bank om dit goed en in normale taal uit te leggen.’
Een krachtige beeldspraak binnen SNS Reaal werd de Tower Bridge van Londen. ‘Bijna iedereen kent dat beeld: een brug met twee stevige torens’, vertelt Gerard. ‘Aan de ene kant van de rivier bouwden we een bank, aan de andere een verzekeraar. Twee aparte poten die zijn verbonden door de ophaalbrug tussen de torens. Niet zomaar een beeld, het klopte met ons verhaal: we bouwen twee sterke organisaties die apart worden verkocht. De verzekeraar op korte termijn en de bank op een later moment.’

Zichtbaar
Medewerkers konden die metafoor goed voor de geest halen. Gerard: ‘Het werkte, plaatjes van de brug hingen bij collega’s aan de muur. Heel tastbaar en zichtbaar met contracten en werkzaamheden onder een bepaalde poot.’ Bankmedewerkers vertaalden het verhaal naar zichzelf: Wat vind ik normaal? In welk deel van de organisatie werk ik? En wat is het verhaal van die bank of verzekeraar? Gerard: ‘Dat was mooi en nodig. We hadden niet veel tijd. SNS was de 75e bank die Europese steun ontving en het was de tweede keer. Meestal loopt het slecht af met banken en verzekeraars die voor een tweede maal aan het infuus gaan. We moesten snel resultaten boeken. Daarbij droeg ik als leider uit dat we transparant moesten zijn, ook over zaken die verkeerd zijn. Dus fraudeurs gingen er met kop en kont uit, maar de 95% van de integere medewerkers kon op bescherming rekenen.’

Mentoren
Transparantie is een belangrijk begrip voor Gerard van Olphen. ‘Als leider maak je keuzes en neem je mensen daarin mee. Als wilt dat ze je overwegingen begrijpen, moet je transparant zijn en je kwetsbaar durven opstellen. Medewerkers of klanten willen geen alwetende leider, maar iemand die helder is, besluiten uitlegt en daarvoor staat.’
Zelf heeft hij geen leiders als voorbeeld. ‘Maar ik geloof wel in mentoren. Leiders die eerder voor soortgelijke keuzes hebben gestaan en die je om advies en feedback kunt vragen. Dat helpt mij bij het nemen van grote besluiten. Zo sprak ik met Jan Hommen van ING over het splitsen van een organisatie en met Wim Kok en Nout Wellink over zaken doen met Chinezen.’

China
De Chinezen. Gerard onderhandelde ruim een half jaar met het Chinese Anbang over de verkoop van de verzekeringspoot en werd toen de klus was geklaard zelf ‘mee verkocht’ als nieuwe topman van verzekeraar Vivat. Dat liep mis, binnen twee maanden was hij alweer weg. ‘Het cultuurverschil met de Chinese eigenaren was te groot’, verklaart hij. ‘In China bepaalt de eigenaar alles, dat is in Europa natuurlijk anders. Wat ook meespeelde, is dat ik namens de Staat met Vivat had onderhandeld over de verkoop. Nu zat ik ineens aan de andere kant van de tafel en was mijn voormalige onderhandelingspartner mijn baas. Dat bleek niet te werken en dus ben ik nu weg. Het gaat uiteindelijk om het bedrijf, niet om mij.’

Financiële sector of niet?
En nu? ‘Nou, ik ben pas 53 en nog lang niet klaar. Natuurlijk spelen er zaken en word ik soms benaderd voor mooie functies’, zegt Gerard. ‘Maar eerst moet ik een belangrijke vraag voor mezelf beantwoorden: wil ik nog werken in de financiële sector? Toezichthouders. Regels. Het is allemaal logisch en terecht, maar het kost ook heel veel tijd. Misschien is het ook mooi om eens een keer bedrijf in een andere sector te leiden. Daar ben ik nog niet uit.’

Gerard van Olphen was CEO van het genationaliseerde SNS Reaal. Daarvoor was hij onder meer CFO bij verzekeraar Achmea. Hij werkt al zo’n 25 jaar in de financiële sector. Kort na dit interview werd bekend dat hij in maart aan de slag gaat als de nieuwe topman van APG Groep, de pensioenuitvoerder van pensioenfonds ABP. 

Dit is deel 5 van een serie interviews over storytelling met leiders.

Chief Storyteller vertelt

Iedereen heeft een verhaal. Gelukkig willen steeds meer leiders en organisaties hun verhaal vertellen. En heb ik het geluk dat ik ze daarbij mag helpen. Wat ik ze vertel? Nou, bijvoorbeeld dat hun verhaal geloofwaardig moet zijn en liefst ook persoonlijk. Natuurlijk is het handig als je als chief storyteller zelf het goede voorbeeld geeft. Niet alleen adviseren, maar ook zelf doen. Wat ik doe? Ik maakte er een kort filmpje over met de vrienden van Red Rum Bureau.

« Older posts

© 2016 Chief Storyteller

Theme by Anders NorenUp ↑